Стосовно коду ЄДРПОУ…(щодо сплати консолідованого податку)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 27.06.2006 р. N 7049/6/15-0516
Стосовно коду ЄДРПОУ
Державна податкова адміністрація України розглянула лист стосовно коду ЄДРПОУ, який проставляється напроти клітинки 4 заголовної частини Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства і повідомляє.
Форму та порядок складання розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 10.02.2003 N 68 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.03.2003 за N 182/7503, із внесеними змінами та доповненнями (далі – Розрахунок).
Вказаний Розрахунок розроблено з метою реалізації абзацу другого підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97 N 283/97, зі змінами та доповненнями (далі – Закон), яким передбачено, що платник податку, який має філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього Закону та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.
Цим підпунктом Закону також встановлено, що відповідальність та своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням філії несе платник податку, у складі якого знаходиться така філія.
Таким чином, при консолідованій сплаті податку на прибуток платник податку – юридична особа податок на прибуток сплачує як за своїм місцезнаходженням, так і до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.
Керуючись змістом заголовної частини після повної назви платника податку та його місцезнаходження напроти клітинки 4 має бути проставлено ідентифікаційний код ЄДРПОУ платника податку – юридичної особи. Далі напроти клітинки 5 проставляється інформація про філію.

Перший заступник Голови ДПА України Г. Оперенко

Надруковано:
"Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ",
N 33, 21 серпня 2006 р.