Щодо порядку бюджетного відшкодування ПДВ …

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.07.2006 р. N 13706/7/16-1517-26

ДПА у м. Києві

Щодо порядку бюджетного відшкодування ПДВ

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо порядку бюджетного відшкодування податку на додану вартість і повідомляє.

Згідно з підпунктом 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду.

При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з підпунктом 7.7.1 цього пункту, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, що виник за попередні податкові періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Закону), а при відсутності – зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. Якщо у наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з підпунктом 7.7.1 цього пункту, має від’ємне значення, то згідно з підпунктом 7.7.2 цього ж пункту бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам таких товарів (послуг), а залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Відповідно до підпункту 7.7.11 пункту 7.7 статті 7 Закону не має права на отримання бюджетного відшкодування особа, яка була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування, та/або мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів); яка не провадила діяльність протягом останніх дванадцяти календарних місяців.

Враховуючи зазначене, платник податку протягом перших 12 календарних місяців після своєї реєстрації платником на додану вартість (незалежно від обсягів оподатковуваних операцій) не має права на отримання бюджетного відшкодування, незалежно від причин, які призвели до виникнення такого від’ємного значення (наприклад, у зв’язку з будівництвом або спорудженням основних фондів).

Право на декларування бюджетного відшкодування (подання Розрахунку бюджетного відшкодування) такий платник отримає лише за результатами звітного періоду, який настане після закінчення дванадцяти повних календарних місяців, наступних за місяцем, у якому здійснено його реєстрацію платником податку на додану вартість (за умови виконання усіх інших умов пункту 7.7 статті 7 Закону).

Так, для підприємства, яке зареєструвалось як платник податку на додану вартість в березні 2006 року останнім з дванадцяти повних календарних місяців з моменту реєстрації вважатиметься березень 2007 року, і Розрахунок бюджетного відшкодування таке підприємство вперше отримає право подати за результатами квітня 2007 року (або II кварталу 2007 року, якщо це підприємство має квартальний період подання податкової звітності).

При цьому, починаючи з першого звітного періоду діяльності і до звітного періоду, в якому отримано право на бюджетне відшкодування, від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом відображається платником в розділі III "Розрахунки з бюджетом за звітний період" декларації з податку на додану вартість в загальновстановленому порядку, але без заповнення рядка 25 (значення рядка 24 в повному розмірі переноситься до рядка 26).

Таким чином від’ємна різниця між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту у такого платника накопичується до настання звітного періоду, в якому платник вперше матиме право на отримання бюджетного відшкодування. Якщо протягом такого періоду в будь-якому із звітних періодів платник визначає суму податку до сплати в бюджет, в рахунок її зменшення зараховується накопичена за попередні звітні періоди сума від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом.

Перший заступник
Голови ДПА України

Г. Оперенко

Надруковано:
"Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ",
N 33, 21 серпня 2006 р.