Щодо термінів надання заперечень до актів перевірок, та їх розгляду органами державної податкової служби….

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 27.06.2006 р. N 12079/7/23-1017
Щодо термінів надання заперечень до актів перевірок
Державна податкова адміністрація України розглянула листи <…> щодо надання роз’яснення з питання термінів надання суб’єктами господарювання заперечень до актів перевірок, передбачених п. 4.4 Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 10.08.2005 р. N 327, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.08.2005 р. за N 925/11205 (далі – Порядок), та їх розгляду органами державної податкової служби, а також порядку реєстрації актів перевірок та актів, складання яких передбачено пунктом 4.9 Порядку, та повідомляє наступне.
Відповідно до п. 4.4 вищенаведеного Порядку посадові особи суб’єкта господарювання у разі незгоди з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті перевірки, мають право протягом трьох робочих днів від дня отримання примірника акта перевірки подати до органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки. Органи державної податкової служби розглядають заперечення протягом трьох робочих днів від дня їх надходження та про результати розгляду письмово повідомляють суб’єкта господарювання.
При цьому згідно ст. 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.
Враховуючи вищевикладене, суб’єкти господарювання мають право подати до органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки протягом трьох робочих днів від дня отримання примірника акта, не включаючи день його отримання, а органи державної податкової служби також розглядають заперечення протягом трьох робочих днів від дня їх надходження, не включаючи день отримання заперечень, та про результати розгляду письмово повідомляють суб’єкта господарювання.
Реєстрація актів невиїзних документальних, виїзних планових чи позапланових перевірок здійснюється відповідно до п. 4.5, 4.7, 4.9 вищенаведеного Порядку в єдиному журналі реєстрації актів, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби.
Що стосується реєстрації актів довільної форми, складання яких передбачено п. 4.9 Порядку, у разі неможливості вручення для ознайомлення та підписання актів планових чи позапланових виїзних перевірок у зв’язку з відсутністю посадових осіб суб’єкта господарювання за його місцезнаходженням, а також інших актів, складання яких передбачено п. 1.11 та розділом 4 Порядку, то зазначені акти реєструються у єдиному спеціальному журналі органу державної податкової служби.
Зразки Журналу реєстрації актів (довідок) невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок, Спеціального журналу реєстрації актів, а також зразки форм актів (довідок) перевірок затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 27.04.2006 р. N 225 "Про затвердження нової редакції зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення".
Заступник Голови Б. Горбанський
Надруковано:
"Баланс",
N 31, 31 липня 2006 р.