Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ із змінами, внесеними Розпорядженням від 16.05.2006 р. N 5771

Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ із змінами, внесеними Розпорядженням від 16.05.2006 р. N 5771

ЗАТВЕРДЖЕНОрозпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 13 липня 2004 р. N 1590 Зареєстрованов Міністерстві юстиції України2 серпня 2004 р. за N 955/9554

Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

Ці Професійні вимоги розроблені відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, а також вимог Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року N 183 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за N 122/8721.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. У цих Професійних вимогах нижченаведене поняття вживається в такому значенні:

керівник фінансової установи – голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний) страховика, адміністратора недержавного пенсійного фонду, кредитної спілки, кредитно-гарантійної установи, ломбарду та інших фінансових установ (крім банків, установ – професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства України та державних цільових фондів), голова ради недержавного пенсійного фонду, а також особи, які їх заступають.

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 р. N 5771)

1.2. Професійні вимоги визначаються рівнем освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатнім для повного і якісного виконання робіт за посадою.

1.3. Професійні вимоги поширюються на нижчезазначених осіб:

керівників фінансових установ;

головних бухгалтерів фінансових установ.

1.4. Професійні вимоги поширюються на керівників та головних бухгалтерів таких фінансових установ:

страховиків;

адміністраторів недержавних пенсійних фондів;

кредитних спілок;

кредитно-гарантійних установ;

ломбардів;

інших фінансових установ (крім банків, установ – професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства України та державних цільових фондів).

1.5. Згідно з вимогами законодавства України, у тому числі відповідно до цих Професійних вимог роботодавцем розробляються та затверджуються посадові інструкції для керівників та головних бухгалтерів, враховуючи завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність осіб, які обіймають зазначені посади.

Розділ 2. Професійні вимоги до керівників фінансових установ

2.1. Керівник фінансової установи (крім керівника адміністратора недержавного пенсійного фонду, голови ради недержавного пенсійного фонду) повинен відповідати таким професійним вимогам:

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.05.2006 р. N 5771)

а) мати вищу освіту (спеціаліст або магістр);

б) пройти підвищення кваліфікації за формою "спеціалізація" відповідно до програм, погоджених із Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг);

в) мати не менший, ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого:

стаж роботи на керівних посадах не менший двох років, зокрема, не менший одного року на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду – стаж роботи на посадах керівників не менший одного року);

г) протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусов%