ЗАТВЕРДЖЕНІ зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ!…

Пропозиції та наполягання Всеукраїнської Асоціації ломбардів знайшли своє відображення – до нормативно – правового акту Держфінпослуг „Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ внесені зміни”.
Вітаємо! Ми домоглися – з вимог виключені керівники відокремлених підрозділів, з прийняттям змін від них не будуть вимагати вищу освіту, стаж роботи на фінансовому ринку не менший ніж рік, а також проходити курси навчання. Все це тепер стосуються виключно керівника та головного бухгалтера фінансової установи:

Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 16 травня 2006 року N 5771
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 липня 2006 р. за N 793/12667
Відповідно до вимог пункту 19 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та вимог підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити Зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554, що додаються.
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг спільно з юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Голови Держфінпослуг відповідно до розподілу обов’язків.

Голова Комісії В. Суслов
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництва К. Ващенко

Протокол засідання Комісіївід 16 травня 2006 р. N 227

ЗАТВЕРДЖЕНОрозпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 16 травня 2006 р. N 5771 Зареєстрованов Міністерстві юстиції України6 липня 2006 р. за N 793/12667

Зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ
1. У пункті 1.1 слова "керівник відокремленого структурного підрозділу" виключити.
2. Пункт 1.1 перед словами "а також особи, які їх заступають" доповнити словами "голова ради недержавного пенсійного фонду".
3. Абзац перший пункту 2.1 після слів "крім керівника адміністратора недержавного пенсійного фонду" доповнити словами "голови ради недержавного пенсійного фонду".
4. У пункті 2.2 слова "Особи, які входитимуть до складу виконавчих і контролюючих органів професійного адміністратора недержавних пенсійних фондів" замінити словами "Керівник адміністратора, голова ради недержавного пенсійного фонду".

Директор департаментудержавного регулювання тарозвитку ринків фінансовихпослуг М. Русинський