Про розгляд листа (щодо обліку та оподаткування операцій з передачі товарів (робіт, послуг) між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи)..

Державна податкова адміністрація у м. Києві

Лист від 24.03.2006 № 198/10/31-106

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 24.03.2006 р. N 198/10/31-106

Про розгляд листа

Державна податкова адміністрація у м. Києві на виконання завдання Державної податкової адміністрації України від 11.03.2006 р. N 4584/7/15-0317 розглянула вашого листа від 28.02.2006 р. N ДК 02-155 і повідомляє.

Роз’яснення щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з передачі головною організацією своїй філії для виробничого використання товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку (головної організації) надані листом ДПА України від 30.01.2002 р. N 1707/7/16-1217.

Згідно з зазначеними роз’ясненнями, у разі передачі для виробничого використання товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку (головної організації), витрати за якими відносяться до валових витрат виробництва (обігу) і підлягають амортизації, коли передача ТМЦ чи основних виробничих фондів відбувається від однієї філії до іншої (незалежно від того, чи зареєстровані такі філії платниками ПДВ), чи від головної організації до однієї з філій (незалежно від факту реєстрації платником ПДВ), чи навпаки від однієї із філій до головної організації (у рамках юридичної особи право власності не змінюється), така передача не оподатковується ПДВ. Тобто така передача не відображається у податковому обліку.

Разом з тим звертаємо вашу увагу, що аналогічні роз’яснення були надані фахівцями ДПА України в журналі "Вісник податкової служби України" N 32 за серпень 2003 року.

Відповідно до підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР), зі змінами і доповненнями (далі – Закон N 334), платниками податку є філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.

Відповідно до Закону підприємство може прийняти рішення про самостійну сплату податку на прибуток філіями. У такому разі й головне підприємство, і кожна з філій є самостійним платником податків і сплачує податок на прибуток кожен сам за себе. При цьому філії в загальноприйнятому порядку ведуть податковий облік своєї діяльності та подають до податкових органів за місцем своєї реєстрації. При веденні податкового обліку та поданні звітності філії керуються загальними нормами Закону N 334.

Так, відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону N 334 валовий дохід включає доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді, крім їх надання неприбутковим організаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7 цього Закону та в межах таких операцій між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи, крім випадків, визначених у частині четвертій статті 3 Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу".

Тобто при здійсненні операцій з передачі товарів (робіт, послуг) між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не виникає валового доходу.

Щодо питання, які витрати є валовими витратами філії, то з метою оподаткування до валових витрат філії відносяться будь-які витрати, які відносяться до складу валових витрат відповідно до Закону N 334.

Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону N 334 валові витрати виробництва та обігу – сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат згідно з пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону N 334 включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 – 5.7 цієї статті.

Разом з тим слід зазначити, що згідно з п. 1.18 ст. 1 Закону N 334 лізингова (орендна) операція – господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендодавцям) за орендну плату та на визначений строк. Таким чином, якщо передача основних фондів від головної організації до філії, яка не має статусу юридичної особи, відбувається в межах балансу платника податку (головної організації), то така операція не відповідає визначенню оренди.

Валові витрати в цьому разі у філії не виникають.

Заступник Голови
К. Силенко

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит",
N 26, 26 червня 2006 р.