Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності….

Держфінмоніторинг наказом від 26.04.2006 N 84 затвердив Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, відповідно до якого зазначений перелік або зміни до нього затверджуються наказом Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів з дати надходження інформації, розміщуються на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі "Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності" та доводяться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу засобами електронної пошти.

Крім того, наказом також затверджено перелік реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, Інструкцію з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, а також структуру та реквізитний склад файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб’єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.

Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 20 червня 2006 р. за N 726/12600 та набирає чинності 1 липня 2006 р.

Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 26 квітня 2006 року N 84

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2006 р. за N 726/12600

З метою реалізації статті 121 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" щодо доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що додається.

2. Затвердити перелік реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що додається.

3. Затвердити Інструкцію з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, що додається.

4. Затвердити структуру та реквізитний склад файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб’єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що додається.

5. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А. С.) спільно з Юридичним управлінням (Міняйло С. О.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держфінмоніторингу України Кірсанова В. М.

В. о. Голови В. П. Зубрій

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету фінансового моніторингу Українивід 26 квітня 2006 р. N 84 Зареєстрованов Міністерстві юстиції України20 червня 2006 р. за N 726/12600

Порядок
доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності

1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації статті 121 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", визначає процедуру доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності (далі – Перелік осіб).

2. Перелік осіб або зміни до нього затверджується наказом Державного комітету фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг України) протягом трьох робочих днів з дати надходження інформації (документів).

3. Перелік осіб розміщується на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України в розділі "Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності" та доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу у форматі XML.

4. Розміщений на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України Перелік осіб доповнюється та оновлюється не пізніше ніж протягом двох робочих днів з моменту затвердження Держфінмоніторингом України відповідних змін до цього Переліку осіб.

У разі внесення змін та доповнень до Переліку осіб в розділі "Новини" офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу України в той самий день розміщується відповідне повідомлення про зазначені зміни.

5. До банків Перелік осіб та/або зміни до нього доводяться Держфінмоніторингом України засобами електронної пошти Національного банку України протягом двох робочих днів з моменту їх затвердження у вигляді файла-переліку встановленої структури та реквізитного складу.

Банк повинен направити Держфінмоніторингу України файл-квитанцію установленої структури та реквізитного складу про отримання Переліку осіб та/або змін до нього протягом трьох робочих днів з моменту отримання.

6. До суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських фінансових установ Перелік осіб та/або зміни до нього доводяться Держфінмоніторингом України засобами електронної пошти мережі інтернет на електронні адреси, що містяться у Картці реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб, протягом двох робочих днів з моменту їх затвердження у вигляді файла-переліку встановленої структури та реквізитного складу.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу – небанківська фінансова установа, яка повинна направити Держфінмоніторингу України файл-квитанцію встановленої структури та реквізитного складу про отримання Переліку осіб та/або змін до нього протягом трьох робочих днів з моменту отримання.

7. До суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських фінансових установ, у яких відсутні засоби електронної пошти, Перелік осіб та/або зміни до нього направляються поштою з повідомленням про вручення.

8. Новоствореному суб’єкту первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторинг України направляє повний Перелік осіб за станом на дату направлення.

Директор Департаментувзаємодії та методичногозабезпечення системифінансового моніторингу А. С. Подкоритов