Порядок контролю з боку Держпідприємництва та його територіальних органів з питань видачі документів дозвільного характеру…

Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва
Наказ
"Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру"
від 15.05.2006 N 45

Відповідно до цього Порядку контролю з боку Держпідприємництва та його територіальних органів підлягають дозвільні органи, у тому числі місцеві дозвільні органи, дозвільні центри та адміністратори. 

Контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, строк проведення яких становить до п’яти робочих днів (може бути продовжений до десяти).

Позапланові перевірки можуть бути проведені на підставі:письмової заяви(повідомлення) про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру від суб’єктів господарювання та громадян; 
письмових звернень або запитів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, адміністраторів, правоохоронних органів;письмових звернень або запитів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад;доручення Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України та керівництва Держпідприємництва (для представництв). 

При проведенні перевірки дозвільного органу зокрема перевіряється:розпорядчі документи щодо закріплення за відповідним структурним підрозділом дозвільного органу повноважень щодо розгляду відповідних матеріалів та оформлення документів дозвільного характеру;
дотримання порядку прийняття від суб’єкта господарювання (адміністратора) заяви та документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру;відповідність законодавству розміру плати, стягнутої із суб’єкта господарювання за видачу документа дозвільного характеру або за проведення обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру;
повноту та своєчасність ведення журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;
додержання строків прийняття рішень, проведення обстеження (експертизи), видачі документів дозвільного характеру;
своєчасність повідомлення суб’єкта господарювання (адміністратора) про прийняття рішення;
повноту інформації, що подається місцевими дозвільними органами для розміщення на веб-сторінках у мережі Інтернет; статті 8 Закону
дотримання порядку формування та користування реєстром документів дозвільного характеру.

Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції
1 червня 2006 р. за N 661/12535

та набирає чинності з 12 червня 2006 р.