ПОРЯДОК прийняття рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності….

Державний комітет фінансового моніторингу
Наказ
"Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності"
від 19.04.2006 N 74

Відповідно до Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, і в той же день повідомити про це уповноважений орган (Держфінмоніторинг). Таке зупинення фінансових операцій здійснюється на строк до двох робочих днів.

В свою чергу уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення такої операції на строк до п’яти робочих днів. Порядок прийняття такого рішення затверджено наказом Держфінмоніторингу від 19.04.2006 N 74.  

Спочатку Держфінмоніторинг аналізує інформацію, яка надійшла від суб’єкта первинного фінансового моніторингу, про "проблемну" фінансову операцію. Потім матеріали відносно цієї фінансової операції подаються на розгляд експертній комісії для прийняття рішення щодо доцільності подальшого зупинення проведення відповідної операції.

У разі прийняття експертною комісією рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції Держфінмоніторинг в той же день готує відповідне рішення та направляє його копію разом з узагальненими матеріалами до відповідних правоохоронних органів. А також інформує про прийняте ним рішення суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 4 травня 2006 р. за N 514/12388 та набирає чинності 15 травня 2006 р.