На питання членів Асоціації щодо вимог до повного найменування ломбардів, ВАЛ звернулася до Держфінпослуг за деякими роз’ясненнями. Пропонуємо Вашій увазі отриману нами відповідь Держфінпослуг …

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

01001. м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-39-46. факс 234-02-24, http://www.dfp.gov.ua, info@dfp.gov.ua

28.04.06. № 4024/11-11 Всеукраїнська асоціація ломбардів
01601.м. Київ,
вул. Воровського, 22, офіс 405

Про повне найменування ломбарду

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі- Держфінпослуг) розглянула лист Всеукраїнської асоціації ломбардів щодо вимог до повного найменування ломбарду та повідомляє.
Статтею 4 Закону України „Про підприємництво” (Закон втратив чинність з 1 січня 2004 року крім статті 4) передбачено, що діяльність пов’язана з проведенням ломбардних операцій може здійснюватись лише державними підприємствами та організаціями, а також повними товариствами.
Пунктом 4 статті 119 глави 8 Цивільного кодексу України передбачено, що найменування повного товариства має містити імена (найменування) всіх його учасників, слова „повне товариство” або містити ім’я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів „і компанія”, а також слова „повне товариство”.
Крім того, підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 „Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами” затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.05 № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.05 за № 565/10845, передбачає, „У повному найменуванні ломбарду повинно міститися слово „ломбард”.
Таким чином, використання у повній назві повного товариства словосполучення „ломбардний заклад”, ломбардний дім” і т.і. без слова „ломбард” є неправомірним.
Держфінпослуг розпорядженням „Про затвердження Змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 № 391 та Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ” від 02.02.06 № 5319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.06 за № 159/12033, з метою запровадження вимог до ломбарду як фінансової установи постановила ломбардам до 1 липня 2006 року привести своє повне найменування та діяльність у відповідність до вимог підпункту 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами.
Держфінпослуг пропонує Всеукраїнській асоціації ломбардів ще раз поінформувати ломбарди – членів асоціації про термін приведення свого повного найменування до вимог законодавства.

З повагою
Перший заступник Голови А.Литвин