25 квітня Всеукраїнська Асоціація ломбардів звернулася до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозиціями щодо внесення змін до Положення „Про порядок надання фінансових послуг ломбардами” №3981…

Так, Асоціація запропонувала врегулювати деякі питання діяльності ломбардів.
Згідно Закону України від 12.07.2001 N2664-III “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” ломбарди належать до фінансових установ, видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
Фінансовий кредит ломбарду забезпечується заставою майна. По закінченню строку дії договору фінансового кредиту (позики), в разі невиконання позичальником зобов’язань, ломбард, згідно Цивільного кодексу України та Закону України “Про заставу” має право звернути стягнення на предмет закладу та за рахунок предмета застави задовольнити свої вимоги по кредиту. Для забезпечення зобов’язань щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом ломбарди приймають в заклад рухоме майно, при цьому, основним видом рухомого майна, що приймається ломбардами у заклад є – ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, брухт цих виробів.
Операції з виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (прийом виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в якості предметів застави, їх відчуження в разі звернення стягнення) відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” потребують одержання окремих ліцензій, що видаються Міністерством фінансів України згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26.12.2000 N82/350 (надалі – Ліцензійні умови).
Таким чином, діяльність щодо надання ломбардами фінансових послуг (кредитів, позик) регулюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (надалі – Держфінпослуг); діяльність, пов’язана з реалізацією, обігом предметів закладу належить до компетенції Міністерства фінансів України (надалі – Мінфін).
Сьогодні, на виконання вимог нормативних актів Держфінпослуг ломбарди почали вносити зміни до засновницьких договорів і зіткнулися деякими проблемами, пов’язаними з визначенням видів своєї діяльності та оформленням засновницьких договорів.
Приймаючи до уваги необхідність врегулювання деяких питань впровадження професійної діяльності ломбардів та багато чисельні пропозиції учасників ринку щодо напрацювання Примірного засновницького договору ломбарду
Всеукраїнська Асоціація ломбардів запропонувала:
1. Розглянути пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 N 3981.
2. З метою забезпечення єдиного методологічного підходу розглянути проект примірного засновницького договору.