Рекомендації щодо здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу – ломбардами…

Відповідно до статті 4 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (далі Закон) ломбарди є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі СПФМ).
Згідно з статтею 5 Закону СПФМ призначає відповідальну особу за проведення фінансового моніторингу та встановлює правила проведення фінансового моніторингу і програми його здійснення.
Вимоги до кваліфікації працівника СПФМ, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму затверджені наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України (далі Держфінмоніторинг) від 12.05.03р. N 46.
Вимоги до організації фінансового моніторингу СПФМ у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму затверджені наказом Держфінмоніторингу від 24.04.03 р. N 40.
Зокрема, визначаються загальні вимоги до:
– призначення працівника суб’єкта, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі – відповідальний працівник), його прав та обов’язків;
– встановлення правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення;
– виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму;
– ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, зберігання відповідних документів;
– подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та сприяння суб’єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу таких фінансових операцій;
– підготовки персоналу суб’єкта з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Так, відповідно до зазначених вимог СПФМ зобов’язаний повідомити Держфінмоніторинг про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов’язки) протягом трьох робочих днів з моменту призначення, тимчасового призначення або звільнення.
Відповідно до статті 5 Закону СПФМ повинен забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та надавати Держфінмоніторингу України інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації.
Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, які визначені статтею 11 вказаного вище Закону.
Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених статтею 12 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”. Рішення про необхідність подання Держфінмоніторингу України повідомлень про ці операції приймається СПФМ.
Порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1800.
Форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення затверджені наказом Держфінмоніторингу від 13. 05. 03 р. N 48.
Відповідно до цього наказу СПФМ, які подають інформацію, як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, необхідно заповнити та надіслати Держфінмоніторингу України форму №1-ФМ „Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб. Вказане необхідно здійснити з метою: отримання СПФМ ідентифікатора; повідомлення про призначення відповідальної особи за проведення фінансового моніторингу; повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Для отримання ідентифікатора разом з формою 1-ФМ необхідно надіслати супровідний лист до Держфінмоніторингу України з проханням про присвоєння ідентифікатора.
За результатами обробки зазначеної форми Держфінмоніторинг України надішле СПФМ повідомлення у вигляді форми №3-ФМ „Повідомлення про результати обробки картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб”, у якій буде визначено ідентифікатор.
Для того, щоб подати інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, необхідно заповнити та надіслати до Держфінмоніторингу України форми 2-ФМ „Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу” та 4-ФМ „Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу”. Ці форми затверджені наказом Держфінмоніторингу від 13.05.03 р. N 48.
Наказом Держфінмоніторингу від 28.09.04 р. за №122 запроваджено подання інформації в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками.
Разом з тим, відповідно до пункту 4 наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003р. № 48 СПФМ, крім банків, дозволено передавати до Держфінмоніторингу України інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення у разі, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу подає такі повідомлення несистематично.
Подання повідомлень про фінансові операції вважається несистематичним у разі, якщо СПФМ подає повідомлення Держфінмоніторингу, які не є пов’язаними між собою, у кількості не більше чотирьох щорічно (протягом календарного року).
Відповідно до цього наказу повідомлення вважаються пов’язаними між собою, якщо вони стосуються однієї фінансової операції (у тому числі додаткові) або одне з цих повідомлень містить відповідне посилання у полях 650 "Порядковий номер реєстрації пов’язаної фінансової операції в реєстрі", 660 "Дата реєстрації пов’язаної фінансової операції в реєстрі", 670 "Коментар до пов’язаної фінансової операції" форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" на фінансові операції, повідомлення про які були подані Держфінмоніторингу СПФМ раніше.
У разі необхідності подання п’ятого та наступних повідомлень СПФМ в місячний строк з моменту подання п’ятого повідомлення забезпечує подання інформації в електронному вигляді.

Надано Держфінмоніторингом.