Порядок проведення органами внутрішніх справ перевірок підприємств, установ і організацій за фактами порушення законодавства…..

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
ЛИСТ
від 02.02.2006 р. N 5/809
Про порядок проведення органами внутрішніх справ перевірок підприємств, установ і організацій за фактами порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції
У Департаменті ДСБЕЗ МВС України розглянуто Ваше звернення стосовно надання роз’яснень з питань дотримання законності з боку працівників служби під час проведення перевірок суб’єктів господарювання.
Повідомляємо, що у січні 2005 року введено в дію Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)" від 12.01.2005 р. N 2322-IV. Відповідно до вимог вказаного Закону України внесено зміни до ряду законодавчих актів, що регламентують діяльність працівників правоохоронних і контролюючих органів у частині проведення перевірок суб’єктів господарювання.
Зокрема, внесено зміни до п. 24 ст. 11 Закону України "Про міліцію", відповідно до яких запроваджується новий порядок проведення ними перевірок підприємств, установ і організацій.
Зокрема, такі перевірки здійснюються за умови наявності відповідного направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції.
Зазначеним вище документом визначено єдиний порядок перевірок підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності працівниками органів внутрішніх справ.
Працівники підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю користуються правами, передбаченими законами України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
Слід також зазначити, що відповідно до п. 4 ст. 5 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 р. N 510, працівникам підрозділів ДСБЕЗ для виконання покладених на них завдань, за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, надано право проводити контрольні закупки.
Таким чином, працівники підрозділів ДСБЕЗ при проведенні контрольних закупок повинні мати вказане вище направлення на перевірку, а також відповідно до п. 2 ст. 5 Закону України "Про міліцію" при звертанні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове посвідчення.
Заступник начальника С. Лебідь
Департаменту Державної служби
боротьби з економічною
злочинністю МВС України

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит",
N 11, 13 березня 2006 р.