Про затвердження Змін до Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України…

Розпорядженням від 14.02.2006 N 5376 вносяться зміни до Правил проведення перевірок Держфінпослуг, якими доповнюється перелік обставин, за наявності яких Держфінпослуг може проводити позапланові інспекції. Зокрема, такими обставинами є:

– необхідність у випадках, передбачених законодавством, перевірки достовірності інформації, що міститься у документах, наданих суб’єктом нагляду для отримання ліцензії, при розгляді поданої ним заяви про видачу ліцензії;

– відсутність відповіді на запит, зазначений у пункті 2.2 Правил, або відмови суб’єкта нагляду надати інформацію на такий запит;

– інші обставини, передбачені законом.

Розпорядження зареєстроване в Міністерстві юстиції 23 лютого 2006 р. за N 166/12040 та набирає чинності 6 березня 2006 р.

Про затвердження Змін до Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 14 лютого 2006 року N 5376
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2006 р. за N 166/12040
Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою вдосконалення процедури проведення перевірок Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити Зміни до Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 жовтня 2003 року N 96, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за N 1184/8505, що додаються.
2. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови.
Голова В. Суслов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

А. В. Дашкевич

Протокол засідання Комісії
від 14 лютого 2006 р. N 201

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 14 лютого 2006 р. N 5376
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2006 р. за N 166/12040

Зміни
до Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
1. У пункті 2.6 слова "згідно з переліком (зазначеним в акті перевірки)" виключити.
2. Доповнити пункт 3.1 новими підпунктами "з", "и", "і" такого змісту:
"з) необхідності у випадках, передбачених законодавством, перевірки достовірності інформації, що міститься у документах, наданих суб’єктом нагляду для отримання ліцензії, при розгляді поданої ним заяви про видачу ліцензії;
и) відсутності відповіді на запит, зазначений у пункті 2.2 цих Правил, або відмови суб’єкта нагляду надати інформацію на такий запит;
і) інших обставин, передбачених законом".
3. Абзац другий пункту 3.4 викласти в такій редакції:
"Строк інспекції може бути продовжений Головою Держфінпослуг (за його відсутності – виконуючим обов’язки Голови Держфінпослуг) за обґрунтованим письмовим зверненням директора відповідного департаменту центрального апарату або голови територіального управління Держфінпослуг".
4. Абзац четвертий пункту 4.1 та пункт 8.1 після слів "які підтверджують" доповнити словами "або можуть підтверджувати".
5. У пункті 8.11 слова "у Держфінпослуг" замінити словами "у порядку, установленому Держфінпослуг".
Директор Юридичного департаменту
О. Чурсін
Дата введення в дію: 06.03.2006