Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва опрацював лист Всеукраїнської Асоціації ломбардів від 26.12.2005 р. №02-35 та повідомив наступне…..

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 тел. (044) 285-05-55, факс 254-43-93
e-mail: mail@dkrp.gov.ua

від

O8. О 3.О6 № 914

на № від

Всеукраїнська Асоціація ломбардів вул. Воровського, 22, офіс 405 м.Київ, 01601
Про розгляд листа
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва опрацював лист Всеукраїнської Асоціації ломбардів від
26.12.2005 р. №02-35 з пропозицією розглянути питання щодо можливих
негативних наслідків, викликаних необхідністю виконання учасниками
ринку фінансових послуг положень Ліцензійних умов провадження
діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів
кредитними установами, та за результатами розгляду повідомляє
наступне.
Відповідно до Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 року № 292/2003 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Комісія) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Комісія – це спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством.
Комісія, відповідно до пункту 4 вищезазначеного Положення здійснює в установленому порядку ліцензування діяльності фінансових установ, затверджує ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових послуг і порядок контролю за їх додержанням; установлює плату за реєстрацію документів і видачу ліцензій.
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України „Про встановлення плати за видачу ліцензій" від 29.12.2003р. № 188, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.02.2004 р. за № 240/8839 встановлено плату за видачу ліцензій на провадження певних видів фінансових послуг, яка сплачується одноразово за весь строк дії ліцензії (крім ліцензій на проведення конкретного виду страхування), відповідно до розміру плати за кожний рік користування ліцензією на провадження певного виду фінансових послуг. Розмір плати

за кожний рік користування ліцензією на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (крім кредитних спілок) становить 10000 гривень.
Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ліцензійні умови і зміни до них є регуляторним актом.
Регуляторний акт – прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання (стаття 1 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності").
Згідно із статтями 5, 8, 9, 21 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Комісія, як головний розробник Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, здійснила оприлюднення проекту Ліцензійних умов разом із відповідним аналізом регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Проект Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами був розмішений 02.09.2005 р. на офіційному веб-сайті Комісії, на сторінці „Проекти нормативно-правовых актів Держфінпослуг". Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту можна було надсилати протягом місяця на поштову та електронну адресу Держфінпослуг.
За результатами здійсненого аналізу, а також за результатами доопрацювання проекту Ліцензійних умов в частині приведення у відповідність до чинного законодавства України окремих положень регуляторного акта проект Ліцензійних умов було погоджено Рішенням Держпідприємництва України від 07.10.2005 р. № 836
Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 18.10.2005 р. № 4802, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.12.2005 р. за № 1459/11739.
При розробленні Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами уповноважені органи виходили з необхідності сприяння розвитку та зростанню ринків фінансових послуг України.
В пункті 1.2. Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами визначено, що Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов’язкові для виконання кредитними установами як на момент отримання ліцензії, так і протягом усього строку її дії. Дія цих Ліцензійних умов не поширюється на кредитні спілки та об’єднані кредитні спілки.

Враховуючи зазначене, всі учасники ринку фінансових послуг, крім кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, повинні виконувати положення Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами.
Для врахування Ваших пропозицій і зауважень щодо зменшення плати за видачу ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів необхідно звернутись до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

К.О.Ващенко
Перший заступник Голови