Щодо норм П(С)БО-29 "Фінансова звітність за сегментами", на думку Держпідприємництва – створює перешкоди ведення бізнесу.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 09.12.2005 р. N 10838

До Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва надійшло звернення Фонду щодо запровадження в Україні нових форм обов’язкової фінансової звітності, зокрема фінансової звітності за сегментами.

Відповідно до пункту 2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. N 412, його норми застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і бюджетних установ).

Міжнародний аналог цього стандарту IAS 14 Segment Reporting у частині розкриття сегментарної інформації застосовується лише компаніями, цінні папери яких котируються на біржах, а також тими компаніями, які збираються розмістити на ринку свої цінні папери в майбутньому.

На думку Держпідприємництва, існування великої кількості різних форм звітності, відсутність їх систематизації призводить до непродуктивних витрат суб’єктів господарювання та державних органів на їх адміністрування, що створює перешкоди ведення бізнесу.

Тому система фінансової звітності суб’єктів господарювання потребує вдосконалення та реформування, зокрема приведення їх у відповідність до світових стандартів.

З огляду на вищезазначене, вважаємо пропозиції Фонду щодо внесення змін до чинного законодавства стосовно обмеження кола підприємств, до яких мають застосовуватись норми П(С)БО-29, досить слушними.

На підставі вищевикладеного, з метою приведення фінансової звітності у відповідність до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва звертається з проханням розглянути порушене питання та можливість внесення змін до чинного законодавства.

Про результати розгляду просимо повідомити Держпідприємництво та заявника.

Заступник Голови 
О. Сахненко 

Надруковано:
"Бухгалтерія",
N 5, 30 січня 2006 р.