Внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень…

КМ України
Постанова КМ
"Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень"
від 11.01.2006 N 17

Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150, доповнено визначеннями термінів "вибухопожежонебезпечний об’єкт" і "об’єкти з масовим перебуванням людей".

Оформлення дозволу тепер не вимагається також на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду.

Нововведенням є і те, що власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди у випадках:
якщо не змінюється функціональне призначення об’єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об’єктів);
якщо об’єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об’єктів.

При цьому відповідну декларацію необхідно подати до органу пожежнагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 2006 р. N 17

Київ

Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285; 2003 р., N 23, ст. 1080), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України
Ю. ЄХАНУРОВ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. N 17

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

1. Доповнити Порядок пунктом 11 такого змісту:

"11. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

вибухопожежонебезпечний об’єкт – об’єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б";

об’єкти з масовим перебуванням людей – будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб".

2. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку;

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду".

3. Доповнити Порядок пунктом 111 такого змісту:

"111. Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди у випадках:

якщо не змінюється функціональне призначення об’єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об’єктів);

якщо об’єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об’єктів.

Декларація відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС".

4. Доповнити Порядок додатком 3