Одночасно існують різні положення щодо підстав для здійснення позапланової виїзної перевірки, які суперечать одне одному.

Державна податкова адміністрація
Повідомлення
"Про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
від 23.11.2005 N

Законом від 25.03.2005 р. N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" було доповнено, ст. 111 Закону "Про державну податкову службу в Україні" частиною 7 нового змісту та частиною 8 щодо підстав здійснення позапланових виїзних перевірок, а саме: такі перевірки можуть здійснюватись за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом. Проте законодавець не врахував, що ця стаття вже містить частину 7, якою передбачено здійснення позапланової виїзної перевірки лише на підставі рішення суду.

Таким чином, одночасно існують різні положення щодо підстав для здійснення позапланової виїзної перевірки, які суперечать одне одному.

Для усунення цієї технічної помилки Державна податкова адміністрація розробила законопроект "Про внесення змін до статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", яким вилучає ч. 7 у редакції до введення в дію Закону від 25.03.2005 р. N 2505-IV (позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду).

Крім того, проектом розширюється перелік обставин, за наявності яких проводиться перевірка, що не передбачена в планах роботи податкових органів. У разі прийняття законопроекту позапланова виїзна перевірка проводитиметься також за дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів, зверненнями народних депутатів України, працівників підприємств.

Запропоновано також введення нових термінів проведення планової та позапланової виїзної перевірки залежно від обсягів валових доходів суб’єктів підприємництва.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

З метою забезпечення прав і функцій податкових органів, передбачених законами України "Про державну податкову службу в Україні", "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та іншими нормативно-правовими актами, а також підвищення ефективності контролю за правильністю обчислення та повнотою і своєчасністю сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), Державна податкова адміністрація України розробила законопроект "Про внесення змін до статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Проект зазначеного закону та аналіз регуляторного впливу цього акта розміщено на веб-сайті Державної податкової адміністрації (http://www.sta.gov.ua) в розділі "Проекти нормативно-правових актів" та на сайті регуляторних актів, створеному Радою підприємців при Кабінеті Міністрів (http://www.rp.org.ua).

Законопроект передбачає усунення технічної помилки в Законі "Про державну податкову службу в Україні", яка була внесена до його редакції Законом від 25.03.2005 р. N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України". Відповідно до Закону N 2505-IV, статтю 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" було доповнено частиною сьомою нового змісту та частиною восьмою щодо підстав здійснення позапланових виїзних перевірок, а саме: такі перевірки можуть здійснюватись за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом. Крім того, внесено зміни до інших частин цієї статті. Проте нічого не було зазначено щодо частини сьомої статті 111, яка існувала в редакції до введення в дію Закону 2505-IV, за якою позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Таким чином, одночасно існують різні положення щодо підстав для здійснення позапланової виїзної перевірки, які суперечать одне одному. Врегулювання цих двох законодавчих норм передбачено шляхом вилучення частини сьомої у редакції до введення в дію Закону від 25.03.2005 р. N 2505-IV.

Крім того, розширюється перелік обставин, за наявності яких проводиться перевірка, що не передбачена в планах роботи органу державної податкової служби. У разі прийняття законопроекту, позапланова виїзна перевірка проводитиметься також за дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів, зверненнями народних депутатів України, працівників підприємств. Законопроектом пропонується також введення нових термінів проведення планової та позапланової виїзної перевірки залежно від обсягів валових доходів суб’єктів підприємництва. Тривалість таких перевірок не перевищуватиме 30 робочих днів, щодо великих платників податків – 90 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – 20 робочих днів. Продовження термінів проведення планової та позапланової виїзної перевірки буде можливе на термін не більш як 10 робочих днів, щодо великих платників податків – не більш як на 30 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 5 робочих днів.

Зміна тривалості проведення перевірок дасть можливість більш докладно вивчити діяльність великих платників податків, виявити та зруйнувати схеми ухилення від оподаткування і підвищити рівень добровільності сплати платежів до бюджету. Так, на сьогодні з метою зменшення втручання органів державної податкової служби у господарську діяльність малого та середнього бізнесу, до планів-графіків проведення документальних перевірок включаються підприємства, що належать до великих платників податків, валовий дохід яких перевищує 20 млн. грн. Як правило, період, за який здійснюється перевірка, становить 2 – 3 роки. При цьому значна кількість платників, наприклад, тих, що працюють в енергетичній, металургійній, машинобудівній та інших сферах матеріального виробництва, мають валові доходи на суму понад 100 млн. грн. Також певна категорія платників (банківські установи, підприємства "Укртелеком", "Укрпошта", "Укрзалізниця", обласні енергопостачальні компанії тощо) має розгалужену структуру відокремлених підрозділів, що розташовані в різних регіонах України. Тому без здійснення перевірок у зазначених структурних підрозділах неможливо встановити правильність декларування податків, що сплачуються консолідовано та централізовано.

Пропозиції та зауваження до проекту Закону "Про внесення змін до статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються впродовж одного місяця з дати оприлюднення законопроекту на адресу розробника: поштову – 04655 МСП, м. Київ-53, Львівська пл., 8, ДПА України, департамент контрольно-перевірочної роботи та електронну – mailto:vgoverdovskaya@sta.gov.ua.

Надруковано:
"Урядовий кур’єр",
N 223, 23 листопада 2005 р.