Внимание! Информация для ломбардов, которые выступают комиссионерами по поручению комитента при продаже невыкупленного имущества.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ
ЛИСТ від 25.10.2005 р. N 977/10/31-106

Оподаткування ПДФО доходів від продажу рухомого майна

ДПА у м. Києві на виконання доручення ДПАУ від 05.10.2005 р. N 19816/7/17-3117 розглянула лист …та повідомляє.

Згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі – Закон) оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб підлягає будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, до складу якого, зокрема, відносяться доходи від продажу рухомого майна (пп. 1.3 "ж", ст. 1).

Порядок оподаткування операцій з продажу об’єктів рухомого майна регулюється ст. 12 Закону, згідно з п. 12.1 якої дохід платника податку від продажу об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 цього Закону.

Пунктом 12.3 цієї статті визначено, що в разі продажу об’єкта рухомого майна за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента така особа вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником податку від такого продажу.

Це положення поширюється, зокрема, і на комісійний магазин (комісіонера), який відповідно до ст. 1011 ЦКУ за дорученням комітента провадить за плату продаж належного комітентові рухомого майна від свого імені, але за рахунок комітента. Отже, якщо фізична особа продає майно за посередництва комісіонера – юридичної особи (комісійного магазину), такий комісіонер є податковим агентом цієї фізичної особи (лист ДПАУ від 02.03.2004 р. N 1547/6/17-3116).

Згідно зі ст. 1020 ЦКУ комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії. Комісіонер має право відраховувати належні йому за договором суми з усіх грошових коштів, що надійшли до нього для комітента, якщо інші кредитори комітента не мають переважного перед ним права на задоволення своїх вимог із грошових коштів, що належать комітентові.

Враховуючи викладене та норми п. 12.4 ст. 12 Закону, доходи, отримані фізичними особами від продажу об’єктів рухомого майна, кінцево оподатковуються при їх виплаті та за їх рахунок за ставкою 13 % (протягом 2004 – 2006 р.) до вартості рухомого майна, що відчужується, розрахованої за звичайними цінами.

Слід звернути увагу, що врахування витрат з придбання рухомого майна платником податку за доходами, одержаними від його продажу, Закон не передбачає.

Податок, утриманий з таких доходів, перераховується до бюджету з дотриманням вимог ст. 8 Закону. Суми доходу від здавання фізичною особою рухомого майна на комісію та утриманого з них податку відображаються комісіонером (за кодом 07 як доходи від операцій з рухомим майном) у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (за формою N 1ДФ).

Роз’яснення щодо оподаткування доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна неодноразово надавалися фахівцями ДПАУ, зокрема, у листах від 02.03.2004 р. N 1548/6/17-3116, від 07.05.2004 р. N 3619/6/17-3116 та від 30.08.2004 р. N 7429/6/17-3116, а також на сторінках журналу "Вісник податкової служби України" (березень 2004 р., N 9, травень 2004 р.).

Заступник Голови
К. Силенко

Надруковано: "Бухгалтерія", N 46, 14 листопада 2005 р.