Щодо прожиткового мінімуму в 2005 році.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.10.2005 р. N 10156/6/17-3116

Щодо прожиткового мінімуму в 2005 році

Державна податкова адміністрація України розглянула лист Ставищенської аграрної дорадчої служби від 12.10.2005 р. N 54 про розмір доходу фізичних осіб, що дає їм право на одержання податкової соціальної пільги в 2005 р., та повідомляє таке.

У Законі України від 22.05.2003 р. N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі – Закон) визначення розміру доходу, що дає право на застосування до заробітної плати податкової соціальної пільги, пов’язано із розміром прожиткового мінімуму на працездатну особу, чинного на 1 січня звітного податкового року (пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону).

При цьому законами України, ухваленими Верховною Радою України, від 19.10.2004 р. N 2089 "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік", від 23.12.2004 р. N 2285 "Про Державний бюджет України на 2005 рік" і від 25.03.2005 р. N 2505 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" встановлено різні розміри прожиткового мінімуму на 2005 р. (ст. 1 Закону N 2089 і ст. 63 Закону N 2505 установлюють прожитковий мінімум для працездатної особи в розмірі 453 грн. на місяць, а ст. 61 Закону N 2285 – у розмірі 409 грн. на місяць).

Державна податкова адміністрація України за з’ясуванням питання пріоритетності названих законів, тобто щодо розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу на 2005 р., який слід застосовувати з метою виконання норм Закону, зверталась до комітетів Верховної Ради України з питань бюджету та з питань фінансів і банківської діяльності, до Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України та до Міністерства праці та соціальної політики України. Думки цих органів законодавчої та виконавчої влади з цього питання розійшлися.

Ураховуючи існуючі розбіжності в тлумаченні цього питання, за сприянням в остаточному з’ясуванні розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, який слід застосовувати в 2005 р. під час виконання норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", ДПА України звернулась до Кабінету Міністрів України, за дорученням якого надання пропозицій щодо вирішення порушеного питання було покладено на Міністерство фінансів України, яке, в свою чергу, висловилося за те, що з двох показників, передбачених законодавчими актами щодо розміру прожиткового мінімуму на 1 січня 2005 р., для цілей Закону можливо застосовувати показник 453 грн. Кабінет Міністрів України підтримав таку пропозицію Міністерства фінансів України.

Отже, в разі виконання норм Закону, в тому числі під час застосування податкової соціальної пільги, в 2005 р. слід застосувати розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу, встановлений Законом України від 19.10.2004 р. N 2089 "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік" і який дорівнює 453 грн. на місяць.

Якщо податкові агенти в разі виконання норм Закону протягом 2005 р. застосовували прожитковий мінімум 409 грн. (установлений Законом України від 23.12.2004 р. N 2285 "Про Державний бюджет України на 2005 рік"), то на виконання пп. 6.5.2 п. 6.5 ст. 6 Закону вони мають провести за підсумками 2005 р. річні перерахунки сум виплачених доходів і наданих податкових соціальних пільг, застосувавши показник прожиткового мінімуму для працездатної особи – 453 грн. на місяць.

Заступник Голови
С. Лекарь

Надруковано:
"Праця і зарплата",
N 40, жовтень, 2005 р.