Щодо організації контрольно-перевірочної роботи Державної податкової адміністрації України

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.09.2005 р. N 18041/7/23-1217/1117

Щодо організації контрольно-перевірочної роботи

Департамент контрольно-перевірочної роботи Державної податкової адміністрації України з метою забезпечення єдиного підходу при організації та проведенні перевірок платників податків надає наступні роз’яснення.

Письмове повідомлення про проведення планової виїзної перевірки надсилається платнику податків одноразово, не пізніше, ніж за десять днів до дня її проведення.

Не допускається повторна виписка повідомлення про проведення перевірки одного і того ж платника податків із зміною термінів її проведення.

Відповідно до статті 111 Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами та доповненнями) (далі – Закон) виїзна позапланова документальна перевірка здійснюється на підставі виникнення обставин, викладених у зазначеній статті, за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом на бланку податкового органу окремо на перевірку кожного суб’єкта господарювання.

При цьому наказ на проведення виїзної позапланової перевірки оформляється також на перевірки, які проводяться на звернення платника податків.

Копія наказу вручається платнику податків разом з направленням на проведення перевірки.

Направлення на проведення планових та позапланових виїзних документальних перевірок оформляються в 2-х екземплярах, з яких один екземпляр вручається платнику податків під розписку.

При виході на перевірку обов’язковою є реєстрація перевіряючих в журналі реєстрації перевірок.

При організації зустрічних перевірок, перевірок щодо правомірності заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та інших необхідно використовувати право органів державної податкової служби на здійснення документальних невиїзних перевірок суб’єктів господарювання відповідно до пунктів 1, 3 та 4 статті 11 Закону.

У разі необхідності проведення позапланових перевірок за обставинами, передбаченими пунктами 1, 3 та 5 частини шостої статті 111 Закону, обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби направляється платнику податків рекомендованим листом з відміткою про вручення. Датою отримання запиту вважається дата його вручення платнику.

При направленні такого запиту забороняється вимагати від платника податків надання копій документів, необхідних для перевірки, так як пунктом 9 статті 11 Закону передбачено, що копії документів вилучаються тільки при проведенні перевірок, і лише тих, які свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування.

Продовження термінів проведення планової та позапланової виїзних перевірок здійснюється відповідно до статті 111 Закону за рішенням керівника органу державної податкової служби, який виписав направлення на перевірку.

При цьому рішення керівника органу державної податкової служби про продовження терміну проведення позапланової виїзної перевірки оформляється наказом.

Продовження проведення перевірки розпочинається в перший робочий день за останнім робочим днем, зазначеним у направленні на перевірку. Тому наказ на продовження проведення перевірки необхідно оформлювати в ході проведення перевірки та не допускати перерви між датою закінчення перевірки згідно першого направлення та датою продовження перевірки, зазначеної в наказі на продовження.

Підставою для прийняття рішення (оформлення наказу) про продовження терміну проведення перевірки є доповідна записка керівника підрозділу органу державної податкової служби, працівник якого очолює таку перевірку, з викладенням об’єктивних причин щодо необхідності такого продовження (факти, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби, в т. ч. ненадання документів на перевірку, значні обсяги операцій, проведених платником податків у перевіряємому періоді, значний перевіряємий період, відсутність податкового обліку, або ведення його з порушенням встановленого порядку тощо).

Після прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про продовження термінів проведення перевірки виписується нове направлення на перевірку (в 2-х екземплярах), перший екземпляр якого разом з копією наказу на продовження терміну проведення перевірки вручається платнику податків під розписку.

У виняткових випадках у новому направленні відповідно до наказу на продовження терміну проведення перевірки можуть бути вказані інші фахівці, які будуть брати участь у перевірці.

При організації планових виїзних документальних перевірок підприємств, що мають структурні підрозділи, які зареєстровані в інших регіонах, необхідно забезпечити інформування податкових органів інших регіонів за 10 днів до дати направлення повідомлення основному підприємству про початок проведення перевірки з метою одночасного здійснення таких перевірок.

Встановлені Законом обмеження у термінах проведення позапланових виїзних перевірок зберігаються і для перевірок, що проводяться на звернення платника податків (зокрема – під час реорганізації (ліквідації)).

Проведення реорганізації (ліквідації) підприємства є однією із підстав проведення позапланової виїзної перевірки і надання копії наказу керівника податкового органу про її проведення визначено статтею 112 Закону, як і для будь-якої позапланової виїзної перевірки.

При організації перевірок виключити практику видачі направлень одному працівнику на декілька перевірок одночасно.

Зобов’язую керівників підрозділів контрольно-перевірочної роботи ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі довести вищенаведені роз’яснення до підпорядкованих районних підрозділів та забезпечити безумовне дотримання порядку організації та проведення перевірок.

Заступник директора Департаменту
контрольно-перевірочної роботи

В. Черкашин

Надруковано:
"Баланс",
N 39, 26 вересня 2005 р.