Розгляд листа з приводу обмежень на застосування спрощеної системи оподаткування для суб’єктів господарської діяльності, які займаються обміном лому дорогоцінних металів на готові ювелірні вироби.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ від 22.08.2005 р. N 7108
Про розгляд листа
(Витяг)
У Класифікаторі видів економічної діяльності (ГК 009-96), затвердженому наказом Держстандарту України від 22.10.96 р. N 441 "Про затвердження Державного класифікатора України", визначено види економічної діяльності та у сфері надання послуг, у тому числі оптова (51.47.9) і роздрібна торгівля ювелірними виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (коди 52.12.0 та 52.48.2), а також виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів (36.22.0; 36.61.0; 52.73.2).
Окремо зазначимо, що види діяльності можуть складатися з єдиного простого процесу, а можуть охоплювати й цілу низку процесів, кожен з яких входить до відповідної категорії класифікації.
Більш глибоку деталізацію класифікаційних угруповань продукції та послуг представлено у Галузевому класифікаторі "Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування" (ГК 201-01-2001), затвердженому наказом Міністерства економіки України від 19.02.2002 р. N 51, відповідно до якого обмін лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби має код 01.100.12.
Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (далі – Указ) ставка єдиного податку для фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити 20 грн. і більше 200 грн. на місяць. Тобто зазначеною нормою Указу встановлено межі ставок єдиного податку, а види підприємницької діяльності, на які встановлюються ці ставки, а також розміри ставок у передбачених межах встановлює місцева рада відповідно до своїх повноважень. При цьому місцева рада встановлює розміри ставок єдиного податку на той чи інший вид діяльності залежно від економічної значимості кожного виду господарської діяльності для розвитку свого регіону та його специфіки.
Законом України від 25.03.2005 р. N 2505 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" було внесено низку змін до нормативно-правових актів, що значно вплинуло на порядок застосування спрощеної системи оподаткування та викликало окремі правові колізії.
Набрав чинності Закон України від 03.06.2005 р. N 2642 "Про внесення змін до деяких законів України" (далі – Закон N 2642). Положеннями цього Закону врегульовано проблемні питання застосування спрощеної системи оподаткування.
Законом N 2642 встановлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності не поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють: видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, які відрізняються від оптової та роздрібної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Окремо зазначимо, що згідно з пунктом 1.3 Ліцензійних умов, затверджених спільним наказом Держпідприємництва та Міністерства фінансів України від 26.12.2000 р. N 82/350, до промислових виробів з дорогоцінних металів належать такі, як пластина, дріт, фільєри.
Таким чином, обмежень на застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктами підприємництва, які здійснюють оптову і роздрібну торгівлю ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у Законі України N 2642 немає , крім тих, які здійснюють торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Враховуючи викладене, обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування для суб’єктів господарської діяльності, які займаються обміном лому дорогоцінних металів на готові ювелірні вироби, не поширюється. Окремо зазначимо, що сьогодні Держпідприємництвом України разом з відповідними міністерствами та відомствами завершено роботу з доопрацювання проекту Закону України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", який подано до Кабінету Міністрів України. Положенням зазначеного законопроекту передбачається врегулювання питання, що виникло з часу застосування спрощеної системи оподаткування, з урахуванням змін, що відбулися у законодавстві.

Заступник Голови Г. Білоус

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит", N 39, 26 вересня 2005 р.