Про документи, які підтверджують розмір статутного фонду суб’єкта господарювання, створеного шляхом реорганізації.

ПРО ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ТОВАРИСТВА

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

від 30 серпня 2004 р. N 5865

Адвокатська компанія
м. Київ, 01023

На Ваше звернення щодо документу, що підтверджує внесення засновниками вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного, складеного капіталу) юридичної особи повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 56 Господарського кодексу України (далі ГКУ) суб’єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб’єкта господарювання з додержанням вимог законодавства.

Згідно з частиною другою статті 86 ГКУ вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом.

Згідно з абзацом другим частини другої статті 115 Цивільного кодексу України (далі по тексту ЦКУ) грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. Статтею 3 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" визначено, що незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання. Суб’єкт оціночної діяльності складає звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що містить висновки про вартість майна (стаття 12 зазначеного вище Закону). У випадку, коли засновники господарських товариств самі оцінюють майно або майнові права та визначають критерії оцінки своїх внесків (договірна ціна) до статутного фонду господарського товариства, – це повинно оформлюватись відповідним актом оцінки і прийому-передачі до статутного фонду. При цьому перехід права власності на майно або майнові права передбачається установчими документами господарського товариства, або іншим документом згідно з вимогами глави 24 ЦКУ "Набуття права власності".

Нагадуємо також, що відповідно до речення другого частини третьої статті 86 ГКУ фінансовий стан засновників – юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду господарського товариства у випадках, передбачених законом, повинен бути перевірений належним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а майновий стан засновників – громадян має бути підтверджений декларацією про їх доходи і майно, завіреною відповідним податковим органом.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у переліку документів, необхідних для проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання (стаття 58 ГКУ), відсутній документ про підтвердження фінансового (для юридичної особи) або майнового стану (для фізичної особи) засновників або будь-який акт оцінки майна чи аудиторський висновок, тому вимоги державного реєстратора щодо надання таких довідок при здійсненні державної реєстрації є безпідставними.

Щодо утворення суб’єкта господарювання шляхом реорганізації, то відповідно до статті 107 ЦКУ після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу). Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

Враховуючи зазначене вище, Держпідприємництва вважає, що документом, який підтверджує розмір статутного фонду суб’єкта господарювання, створеного шляхом реорганізації, може бути передавальний або розподільчий баланс.

Заступник Голови С. Третьяков