Відповідно вимог Міністерства Фінансів України, суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на виготовлення ювелірних виробів

Відповідно вимог Міністерства Фінансів України, суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на виготовлення ювелірних виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння зобов’язані надавати Міністерству фінансів копії державних статистичних звітів за формою №2-ДМ два рази на рік (за І півріччя, рік) з розшифровкою граф 2,8,9 (див. зразок).
У разі невиконання зазначеного зобов’язання Міністерством фінансів розглядається питання про порушення Ліцензійних умов на право зайняття відповідним видом діяльності.

Розшифровка до графи 2 і до графи 8 статистичного звіту за формою №2-ДМ
за _______________________________

Найменування і місцезнаходження СПД ______________________________________

Дата надходження (реалізації) Найменування і місцезнаходження постачальника
(покупця) Найменування продукції (тип, сорт, марка, розмір, ГОСТ, ДСТУ, ТУ) % вміст дорогоцінних металів
Вага (г)

Лігатурна вага
В т.ч. чиста
вага металу

Au
Ag
тощо
Підстава для придбання (реалізації)
(№ і дата листа Мінфіну
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО

Керівник ____________________ (підпис)
Головний бухгалтер __________________ (підпис)

Інформація по графам 2 „надійшло з початку року, всього” і графи 8 „крім того, відпущено (продано) іншим підприємствам (організаціям)” статистичного звіту за формою „2-ДМ” заповнюється окремо з виведенням суми (гр. 5,6,7,8 в наведеній таблиці)

Розшифровка до графи 9 статистичного звіту за формою №2-ДМ
за _______________________________

Найменування і місцезнаходження СПД ______________________________________

Найменування продукції Тип, сорт, марка, розмір, ГОСТ, ДСТУ, ТУ % вміст дорогоцінних металів Вага (г)
Лігатурна вага В т.ч. чиста вага металу
Au Ag тощо

ВСЬОГО

Керівник ____________________ (підпис)
Головний бухгалтер __________________ (підпис)

Телефони для довідок 044-489-18-25, 489-31-90