Держфінпослуг прийнято Розпорядження від 07.07.2005 №4300 „Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи – юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ”.

Положення визначає перелік вимог, яким мають відповідати фінансові установи – юридичні особи публічного права, їх відокремлені підрозділи для внесення інформації про них до Державного реєстру фінансових установ, порядок такого внесення та перелік вимог до документів, що подаються ними до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Відповідно вимог, наведених у Положенні для внесення інформації про фінансову установу – юридичну особу публічного права до Реєстру фінансова установа – юридична особа публічного права подає (надсилає) до Держфінпослуг документи (у паперовій та електронній формах), а саме:
– заяву про внесення інформації до Реєстру (додаток 2 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);
– реєстраційну картку із загальною інформацією про юридичну особу (додаток 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);
– копію рішення про утворення (засновницького договору, статуту, положення) фінансової установи – юридичної особи публічного права, завірену в установленому порядку;
– засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
– інформацію про ліцензії та правила на провадження певного виду фінансових послуг (за наявності) (додаток 4 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);
– реєстраційну картку з інформацією про відокремлені підрозділи юридичної особи (за наявності підрозділів) (додаток 5 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);
– засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням фінансової установи – юридичної особи публічного права та її відокремлених підрозділів;
– інформацію про наявність у фінансовій установі – юридичній особі публічного права та її відокремлених підрозділах необхідних засобів безпеки, зокрема охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом керівника та печаткою фінансової установи – юридичної особи публічного права;
– копії дипломів про освіту та витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера фінансової установи – юридичної особи публічного права, завірені підписом керівника та печаткою фінансової установи – юридичної особи публічного права;
– інформацію про наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої систем (у тому числі програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів тощо), які використовуються у фінансовій установі – юридичній особі публічного права та її відокремлених підрозділах, завірену підписом керівника та печаткою фінансової установи – юридичної особи публічного права.
– Документи, подані фінансовою установою – юридичною особою публічного права до Держфінпослуг, приймаються за наданим описом. Опис складається фінансовою установою – юридичною особою публічного права у двох примірниках, один з яких повертається їй з відміткою про дату надходження документів.
Установа повинна мати
– внутрішні правила, що регламентують надання фінансовою установою – юридичною особою публічного права фінансових послуг, затверджені в установленому порядку,
– спеціальне технічне обладнання, облікову і реєструючу систему, необхідні для надання фінансових послуг (у тому числі програмне забезпечення, комп’ютерну техніку, комунікаційні засоби тощо
– власне або орендоване приміщення, призначене для надання фінансових послуг, яке повинно бути обладнане необхідними засобами безпеки, зокрема охоронною сигналізацією та/або відповідною охороною.