Подовжуючи роботу щодо вирішення питань патентування ломбардної діяльності, Всеукраїнська Асоціація ломбардів отримала лист Міністерства Фінансів України….

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 12/2, тел. 226-20-44,
факс 253-82-43, Е-mail: inform@minfin.gov.ua

Всеукраїнська асоціація ломбардів
Копія: Кабінет Міністрів України

Міністерство фінансів на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.06.05 № 29621/1/1-05 розглянуло лист Всеукраїнської асоціації ломбардів від 03.06.05 № 02-12 щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню" від 27.04.98 № 576" і повідомляє.
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню" був розроблений Мінфіном на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.10.04 № 46269/3/1-04 з метою врегулювання питання щодо патентування послуг, які надаються ломбардами, відповідно до норм Цивільного кодексу України, Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Нормами згаданого проекту передбачалось внести зміни до переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, затвердженого зазначеною постановою Кабінету Міністрів України, в частині необхідності патентування послуг ломбардів із зберігання речей.
Разом з тим, за результатами додаткового опрацювання порушеного питання було виявлено наступне.
Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 19.02.02 № 51 затверджений галузевий класифікатор „Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування" (ГК 201-01-2001), в якому групи послуг і продукції у сфері побутового обслуговування визначені на основі їх однорідності з урахуванням кодів Державних класифікаторів України ДК 009-96 „Класифікація видів економічної діяльності,, (затверджений наказом Держстандарту України від 22.10.96 № 441 та введений в дію з 01.07.97) та ДК 016-97 „Державний класифікатор продукції та послуг" (затверджений наказом Держстандарту України від 30.12.97 № 822, чинний з 01.01.99).
При цьому, перелік кодів послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 576) посилається на коди видів послуг,зазначених в переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, визначених на підставі класифікатора „Платні послуги населенню 1 89 188”, затвердженого постановою Держстандарту СРСР від 12.12.89 № 188.
Також, неурегульованість зазначеного питання викликає ряд суперечностей під час справляння податку на прибуток і відповідно на величину його сплати до державного бюджету, оскільки відповідно до пункту 16.3 статті 16 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" податок, що підлягає сплаті до бюджету, дорівнює сумі, визначеній згідно з пунктом 16.2 цієї статті, яка зменшується на вартість торгових патентів, придбаних платником податку згідно із Законом України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”.
З огляду на зазначене, Мінфін листом від 17.03.05 № 31-05530-3-8/1690 звернувся в адресу Кабінету Міністрів України щодо необхідності надання доручення Міністерству економіки разом з Державною податковою адміністрацією та іншими зацікавленими органами виконавчої влади, здійснити перегляд постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 576 частині визначення у ній переліку кодів, присвоєних послугами, що належать до побутових і мають підлягати патентуванню, встановлених чинними класифікаторами, та внести відповідний проект на розгляд до Кабінету Міністрів України.
На сьогодні, з метою усунення зазначених розбіжностей, та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 31.03.05 № 12753/1/1-05 Міністерством економіки розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню”, яким пропонується затвердити нову редакцію переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, з урахуванням положень галузевого класифікатора „Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування” (ГК 201-01-2001). Зазначений проект було завізовано листом Мінфіну від 08.06.05 № 31-05530-03-5/11519 без зауважень.
Прийняття запропонованих змін надасть можливість привести коди послуг, зазначені у переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, у відповідність із вимогами чинного класифікатора та уникнути розбіжностей що призводять до неоднозначного їх застосування.

Заступник Міністра В.В.Лісовенко