Зміни щодо внесення інформації про ломбарди до реєстру фінансових установ.

Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг. Распоряжение от 17.06.05г. №4185 "Об утверждении Изменений в Положение о порядке внесения информации о ломбардах в Государственный реестр финансовых учреждений".
Зарегистрировано в Минюсте 25.06.05г. под №690/10970.
Изменения внесены в форму справки о внесении информации об обособленном подразделении ломбарда в Госреестр финучреждений.

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

17.06.2005 N 4185

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2005 р.
за N 690/10970

Про затвердження Змін
до Положення про порядок внесення
інформації про ломбарди до Державного
реєстру фінансових установ

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ),
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України від
04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ) (із змінами), та з метою
удосконалення державного регулювання діяльності ломбардів Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі –
Держфінпослуг) П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок внесення
інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 N 170
( z0030-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.01.2004 за N 30/8629 (додаються).

2. Юридичному департаменту (Ткаченко Г.П.) разом з
департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А.Я.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити публікацію цього
розпорядження у засобах масової інформації після його державної
реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії – директора департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.

Голова Комісії В.Суслов

Протокол N 145
засідання Комісії
від 17.06.2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
17.06.2005 N 4185

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2005 р.
за N 690/10970

ЗМІНИ
до Положення про порядок внесення
інформації про ломбарди до Державного
реєстру фінансових установ
( z0030-04 )

1. У додатку до Положення в абзаці першому слова "нагляду за
кредитними установами" замінити такими знаками:
"___________________".

2. У додатку до Положення у назві посади слова "нагляду за
кредитними установами" замінити такими знаками:
"___________________".

Член комісії –
Директор департаменту
нагляду за кредитними
установами А.Я.Оленчик