Про затвердження формату та структури електронних файлів звітності, що подаються ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
____________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24 червня 2005 року м. Київ № 4240

Про затвердження формату та структури
електронних файлів звітності, що подаються
ломбардами до Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України

Відповідно до вимог статті 14 та пункту 17 статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 14 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292, пункту 2.3 „Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 4.11.04 № 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.04 за № 1482/10081, а також з метою удосконалення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг у частині подання звітності учасниками ринку фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

постановила:

1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми звітних даних, що подаються ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, яка складається відповідно до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Порядок), затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 4.11.04 № 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.04 за № 1482/10081 (додається).

2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації та розмістити електронні форми звітних даних у затвердженому пунктом 1 цього розпорядження форматі на офіційному сайті Держфінпослуг www.dfp.gov.ua.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії – директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями Отченаш К.Г.

Голова Комісії В. Суслов
Протокол № 146 засідання Комісії від 24.06.05