Всеукраїнська Асоціація ломбардів (скорочена назва -ВАЛ) запрошує до вступу в Асоціацію учасників ринку фінансових установ, що займаються ломбардним бізнесом

Всеукраїнська Асоціація ломбардів (скорочена назва – ВАЛ) неприбуткове, некомерційне, добровільне об’єднання професійних учасників ринку фінансових послуг ломбардів та ломбардних установ.

Члени Асоціації: Компанії – учасники ринку фінансових послуг – ломбардні установи.

Цілі та напрямки діяльності Асоціації:
– Об’єднання учасників ломбардного бізнесу, узагальнення думку операторів ринку і донесення її у конструктивному діалозі до регуляторів
– Пошук оптимально прийнятних для більшості методів та напрямків діяльності розвитку бізнесу, створення прозорих та зрозумілих умов розвитку ломбардного бізнесу
– Сприяння розвитку ломбардного бізнесу, створення позитивного іміджу ломбардної діяльності
– Узагальнення найкращої професійної практики цього сегмента ринку
– Забезпечення максимальної правової поінформованості своїх учасників
– Захист професійних інтересів своїх учасників у відношеннях з державними органами
– Отримання можливості приймати участь у розробці нормативно – правової бази, що стосується діяльності ломбардних установ.
– Допомога своїм учасникам у вирішенні спірних питань між учасниками, між учасниками та їх клієнтами.
– Виключення будь – якої можливості монополізації на ринку ломбардних послуг

Членство в асоціації поділяється на два рівня: Дійсні Учасники Асоціації та Асоційовані Учасники Асоціації. Ломбардна установа на свій розсуд обирає вид членства в асоціації.

Дійсний Учасник Асоціації
Дійсний учасник Асоціації має право голосу на Загальних зборах Асоціації; може бути обраний до органів управління асоціації.
Членський внесок Дійсного учасника складає 300 грн. на місяць та додатково 50 грн. за кожну зареєстровану філію.
За рахунок членських внесків отримує:
– Розширену інформаційну підтримку: вільне використання ВЕБ – сторінки, отримання електронних розсилок – дайджестів новин ринку фінансових послуг, щомісячний інформаційний “Вісник ВАЛ”;
– Методичні матеріали, консультації та рекомендації по питанням впровадження професійної діяльності, юридичну допомогу.
– Допомогу в складанні квартальної звітності ломбардів до Держфінпослуг.
– Допомогу в підготовці до сертифікації, проходження курсів підвищення кваліфікації. Право використання на пільгових умовах програми “Навчання фахівців ломбардів”.
– Допомогу в запровадженні внутрішнього фінансового моніторингу.
– Пільги на участь в семінарах, практикумах та навчанні.
Всі перелічені вище ресурси асоціації Дійсні члени використовують без додаткових сплат за рахунок членських внесків (при відсутності заборгованості по членським внескам).

Асоційований Учасник Асоціації.
Асоційований учасник Асоціації має право дорадчого голосу на Загальних зборах.
Членський внесок Асоційованого учасника складає 100 грн. на місяць.
За рахунок членських внесків Асоційований Учасник отримує:
– Інформаційну підтримку: вільний доступ до ВЕБ – сторінки та електронні розсилки – дайджести новин ринку фінансових послуг.
– Усні консультації з питань впровадження професійної діяльності.
– Можливість приймати участь у всіх заходах асоціації на загальних підставах.

Чекаємо ваших звернень та пропозицій до офісу ВАЛ за адресою:
04071, м. Київ, вул. Хорива, 55-и, т/ф (044) 459-08-78, 490-96-86
www: ualombards.com.ua
e-mail: vita@ualombards.com.ua