Увага!

Відповідно вимогам Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ломбарди складають та подають до Держфінпослуг звітність за формами:
Загальна інформація про ломбард.
Звіт про склад активів та пасивів ломбарду.
Звіт про діяльність ломбарду.

Звітним періодом для складання звітності, яка подається до Держфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року. Ломбарди складають звітність за станом на кінець останнього дня кварталу (року).
Звітність за квартал подається не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, звітність за рік – не пізніше 20-го лютого року, наступного за звітним.

За підсумками І півріччя 2005 року необхідно у паперовій та електронній формах подати звіт Держфінпослуг до 25 липня 2005 року.
більш детальну інформацію можна отримати у розділі “Правова база” “Порядок складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”